Skärmavbild 2019-01-05 kl. 13.41.43

Kandidatprogram Ekonomi - inriktning Detaljhandel Servicemanagement.

Antagna HT2014 Kurser i programmet 2014-2017

Termin 1
Företagsekonomi I - Organisation och ledarskap, 7,5hp
Företagsekonomi I - Marknadsföring, 7,5hp
Företagsekonomi I - Redovisning och kalkylering, 15hp

Termin 2
Service Management, 7,5hp
Retail Management, 7,5hp
Marknadsrätt, 15hp

Termin 3
Företagsekonomi II - Business Relations och Internationella affärspraktiker, 15hp
Företagsekonomi II - Konsumentbeteende, 7,5hp
Företagsekonomi II - metod och uppsats, 7,5hp
 

Termin 4
Lön och löneadministration, 7,5hp
Logistik, 7,5hp
Praktisk tillämpning – Detaljhandel Service Management, 15hp

Termin 5
Statistik för marknadsföringsbeslut, 15hp
Inköp, 7,5hp
E-marketing, 7,5hp

Termin 6
Företagsekonomi II-Ledning & utveckling handelsföretag, 15hp
Företagsekonomi III - Detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat), 15hp